• Pomáhame rásť

   Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
 • Novinky

   • Pletené darčeky pre novorodencov

   • 12. 4. 2024
   • Rok 2024 vyhlásil liptovskomikulášsky primátor za rok remesiel. Naša škola v rámci DOD 21. marca 2024 podporila túto výzvu a návštevníkom predvádzala rôzne druhy remesiel napr. plstenie, štrikovanie, maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov atď.

    Dievčatá z 8.ročníka sa na hodinách technickej výchovy učili základy štrikovania pod vedením Marty Slabejovej. Pani Slabejová venovala Liptovskomikulášskej pôrodnici 40 čiapočiek, možno aj pre našich budúcich prváčikov.

   • Pletené darčeky pre novorodencov: Čítať viac
   • Gymnastický štvorboj

   • 11. 4. 2024
   • Dňa 10.04.2024 sa na ZŠ M.R.Martákovej uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvroboji dievčat. Našu školu reprezentovali:

    Lilien Pátereková II.A
    Milota Kubínová III.A
    Tamara Štefániková III.A
    Ľudmila Žitňanská IV.A
    Michaela Palásthy IV.B

    Dievčatá v silnej konkurencii 8 družstiev získali 1.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme!

   • Gymnastický štvorboj: Čítať viac
   • ŠKD - Návšteva múzea

   • 11. 4. 2024
   • Dňa 10.04.2024 deti I. a II. oddelenia ŠKD navštívili Múzeum Čierny orol. Pozreli si výstavu drevorezbára Pavla Lofaja. P.lektorka deťom porozprávala pár historiek zo života p. Lofaja a vysvetlila im, čo jednotlivé diela predstavujú a pri akej príležitosti vznikli.

    Potom sa presunuli do druhej časti múzea, kde sa nachádza stála expozícia, ktorá prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu a mapuje dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove od stredoveku až po súčasnosť.

   • ŠKD - Návšteva múzea: Čítať viac
   • Exkurzia v Liptovských vodárňach

   • 8. 4. 2024
   • Žiaci 7.B sa dňa 4.4.2024 zúčastnili exkurzie v Liptovských vodárňach, kde sa žiaci na vlastne oči presvedčili, čo všetko sa deje s odpadovom vodou, ktorú sami produkujú v domácnostiach.

    Boli odvážni a nebáli sa pozrieť aj do "voňavejšich" zákutí.

   • Exkurzia v Liptovských vodárňach: Čítať viac
   • Zápis do 1. ročníka 16. - 17. apríl 2024

   • 4. 4. 2024
   • Prečo si vybrať našu školu: TU

    Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku. Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

    Podmienkou zápisu je vopred vyplnená elektronická prihláška, ktorá je na našej webovej stránke - TU

   • Zápis do 1. ročníka 16. - 17. apríl 2024 : Čítať viac
   • 🐣VEĽKONOČNÝ TURNAJ V PREHADZOVANEJ🏐 4. miesto🏅

   • 27. 3. 2024
   • Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa na pôde ZŠ s MŠ Demänovská ulica, uskutočnil turnaj v prehadzovanej pre žiakov prvého stupňa. Našu školu reprezentovali: Michal Cibulka, Lukáš Nedeľka, Peter Brezina, Timotej Šupala, Lenka Sasaráková a Natália Kupčová (všetci zo IV.B). Ďakujeme za bojovnú reprezentáciu!

   • 🐣VEĽKONOČNÝ TURNAJ V PREHADZOVANEJ🏐 4. miesto🏅: Čítať viac
   • Veselú Veľkú noc!

   • 27. 3. 2024
   • Prajeme Vám veselé veľkonočné sviatky, dni plné radosti, pohody a príjemnej spoločnosti, prílev novej energie a veľa milých zážitkov!

    Na vyučovaní sa opäť stretneme 3.04.2024.

   • Veselú Veľkú noc! : Čítať viac
   • Liptovská paličkovaná čipka žije

   • 27. 3. 2024
   • V predveľkonočnom období sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Liptovská paličkovaná čipka žije, v ktorej naše žiačky získali pekné umiestnenie:

    Katarína Mlynčeková - 1. miesto v II. kategórii,

    Karolína Kubínová - 2. miesto v II. kategórii.

    Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

   • Liptovská paličkovaná čipka žije: Čítať viac
   • Čitateľský maratón - Čítajme si 2024

   • 26. 3. 2024
   • V týždni od 18. do 22.marca sa na celom Slovensku konal detský čitateľský maratón, do ktorého sa zapojila aj naša škola s krásnym počtom 277 čitateľov. Žiaci čítali v slovenskom aj anglickom jazyku.

   • Čitateľský maratón - Čítajme si 2024: Čítať viac
   • Skrátenie prevádzky MŠ a ŠKD

   • 25. 3. 2024
   • Vážení rodičia,

    oznamujeme Vám, že v stredu, 27.03.2024, bude z organizačných dôvodov skrátená prevádzka MŠ a ŠKD do 15.00 hod.

    Za pochopenie a ústretovosť Vám vopred ďakujeme!

    vedenie školy

   • Skrátenie prevádzky MŠ a ŠKD : Čítať viac
   • Deň vody

   • 25. 3. 2024
   • Deň vody si žiaci 7.A pripomenuli v piatok, 22.3.2024, návštevou čistiarne odpadových vôd, kde sa na vlastnej koži presvedčili ako to funguje s jednotlivými biologicko - chemickými procesmi, ktoré nám zabezpečia vyčistenie odpadových vôd. Samozrejme sme sa pozreli aj na nejaké pokusy s vyčistenou vodou v laboratóriu.

   • Deň vody: Čítať viac
   • PONOŽKOVÁ VÝZVA - Downov syndróm

   • 22. 3. 2024
   • Vo štvrtok - 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Obutím dvoch rozdielnych ponožiek vyjadríme porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

    Prečo vlastne ponožky? Chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21.3. je symbolom zlúčenia troch chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú túto genetickú odchýlku.

   • PONOŽKOVÁ VÝZVA - Downov syndróm : Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

   • 22. 3. 2024
   • Tohto roku prebiehal jubilejný už 70. ročník recitačnej súťaže a prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci Quido Hečko, Juliana Kroulíková, Anna Jambrichová, Tomáš Žatkuľák a Patrícia Spišáková. Ďakujeme všetkým za účasť a vzornú reprezentáciu. Veríme, že ich toto podujatie obohatilo a inšpirovalo do ďalšej poetickej činnosti.

   • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo: Čítať viac
   • "Čo vieš o hviezdach?"

   • 22. 3. 2024
   • Dňa 19. 3. 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili OK astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".
    V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Žatkulák z V. A, v 2. kategórii sa na 1. míeste umiestnila Ema Žitňanská a na 2. mieste Filip Černický, obaja zo VII. B.
    Všetci traja postupujú do krajského kola, v ktorom im budeme držať palce.

   • "Čo vieš o hviezdach?": Čítať viac
   • Testovanie 9

   • 19. 3. 2024
   • Zajtra, 20.3.2024, deviatakov čaká testovanie z matematiky a slovenského jazyka.

    Milí deviataci, držíme vám palce, nech ho napíšete najlepšie, ako viete a využijete všetko, čo ste sa doteraz naučili.

   • Testovanie 9: Čítať viac
   • Staráme sa o svoje zdravie

   • 13. 3. 2024
   • V priebehu minulého týždňa žiaci absolvovali besedy s pracovníčkou z Regionálneho ústredia verejného zdravotníctva: prváci a druháci sa venovali stomatohygiene na prednáškach "Ako si zachovať zdravé zúbky", tretiaci a štvrtáci diskutovali na tému "Zdravá výživa" a naši najstarší deviataci mali hodinu venovanú prevencii HIV/AIDS.

   • Staráme sa o svoje zdravie: Čítať viac
   • Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti

   • 13. 3. 2024
   • Dňa 12.3.2024 sa v rámci hodín občianskej náuky uskutočnila prednáška na tému "Trestnoprávna zodpovednosť" pre žiakov 8.ročníka. Vzhľadom na ich vek, 14 rokov, je to téma, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Pani Poljaková z Polície v Liptovskom Mikuláši im objasnila rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, dozvedeli sa kedy vzniká priestupková a trestná zodpovednosť, aké druhy trestov môžu byť udelené.

   • Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti : Čítať viac
   • Návšteva z MŠ Agátik

   • 8. 3. 2024
   • Marec je mesiacom knihy a preto aj tento rok, našu školskú knižnicu prišli navštíviť škôlkári a predškoláci z MŠ Agátik. Detičky sa prišli oboznámiť nielen s našimi knižkami, ale otestovali si aj svoje vedomosti z rozprávok v našom kvíze, na konci ktorého dostali odmenu v podobe záložky do knihy.

   • Návšteva z MŠ Agátik: Čítať viac
 • Partneri

  • CPP LM
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • NIVAM
  • Mesto Liptovský Mikuláš
  • Kids Fun Academy
  • ŠK Liptovský Mikuláš - moderná gymnastika
  • PEPEski