• Pomáhame rásť

   Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
 • Novinky

   • Detská ekologická konferencia „Separáčik“

   • 24. 4. 2024
   • Dňa 18. 4. 2024 sa v priestoroch mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konala už po siedmy krát Detská ekologická konferencia „Separáčik“, na ktorej sa so svojou prezentáciou predstavili žiačky Anna Jambrichová (5.A), Melánia Kováčiková, Jasmina Rudlová, Eliška Ondríková (všetky z 8.A). Naše žiačky sa niekoľko mesiacov pripravovali, zodpovedne a na kvalitnej úrovni spracovali tému: Znižovanie tvorby odpadov zmenou myslenia pri nakupovaní, v ktorej priniesli aj veľmi zaujímavé inšpirácie ako znížiť odpad v oblasti hygieny, nakupovania, upratovania, kuchyne, školského prostredia a pri oslavách a sviatkoch. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

   • Detská ekologická konferencia „Separáčik“: Čítať viac
   • Čo vieš o hviezdach?

   • 23. 4. 2024
   • V dňoch 18. a 19.04.2024 sa v Žiline konalo krajské kolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".
    Našu školu v 1. kategórii (žiaci 4. - 6. ročníka) veľmi úspešne reprezentoval Tomáš Žatkuľák z V.A, ktorý skončil v konkurencii 17. súťažiacich na krásnom 4. mieste a stal sa úspešným riešiteľom krajského kola.
    Na druhý deň nás v 2. kategórii (žiaci 7. - 9. ročníka) reprezentovali Ema Žitňanská a Filip Černický (obaja zo VII.B). Ema skončila na veľmi krásnom 3. mieste a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré bude aj tento rok v Prešove. Filip sa v silnej konkurencii 22. súťažiacich nestratil, bol tiež úspešným riešiteľom a skončil na 12. mieste.

   • Čo vieš o hviezdach?: Čítať viac
   • DEŇ ZEME - 19.4.2024 U NÁS...

   • 20. 4. 2024
   • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Deň Zeme sa koná od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

   • DEŇ ZEME - 19.4.2024 U NÁS...: Čítať viac
   • Štúrov Zvolen

   • 19. 4. 2024
   • Dňa 19.4.2024 si v školskom kole súťaže v rétorike zmeralo sily 7 žiakov.
    V I.kategórii súťažili 3 žiaci, ktorí obsadili nasledovné miesta:

    1. Anna Jambrichová, V.A
    2. Tomáš Žatkuľák, V.A
    3. Laura Haladějová, VI.A

    V II.kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne:

    1. Patrícia Spišáková, VIII.A
    2. Liana Murd
   • Štúrov Zvolen: Čítať viac
   • Slávik Slovenska 2024

   • 19. 4. 2024
   • Dňa 12.4.2024 sa konalo školské kolo Slávika Slovenska. Víťazi z oboch kategórií postupuju do okresného kola.

    II.kategóriia:

    1. Simon Jurčo, VII.B
    2. Lilien Labancová, V.B a Adéla Matejková V.B
    3. Tomáš Žatkuľák, V.A

    III.kategória:

    1. Lucia Spišáková, VI.A
    2. Melánia Kováčiková, VIII.A
    3. Adela Nedeľková
   • Slávik Slovenska 2024: Čítať viac
   • Oblastné kolo v gymnastike

   • 19. 4. 2024
   • Dňa 13.4. 2024 sa na pôde našej školy konala gymnastická súťaž, na ktorej sa zúčastnili aj naše dievčatá. Svojimi výkonmi obsadili popredné miesta.

    1.miesto obsadila Lilien Pátereková z 2.A, kategória mladšie žiačky
    2.miesto obsadila Timea Griešová z 2.A, kategória najmladšie žiačky
    8.miesto obsadila Ľudmila Žitňanská z 4.A, kategória mladšie žiačky

   • Oblastné kolo v gymnastike: Čítať viac
   • Prednáška o gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

   • 17. 4. 2024
   • Dnes sme u nás v škole privítali vzácneho hosťa pána genpor. v.v. Ing. Mariána Áča PhD., ktorý žiakom 6. ročníka predstavil život, dielo a prínos generála Milana Rastislava Štefánika. V diskusii mali žiaci priestor dozvedieť sa viac o misijnom pôsobení a kariére samostného pána generála Áča. Z prednášky si naši žiaci odniesli veľa zaujímavých informácií a podnetov, ktoré im pomôžu pri úspešnom zvládnutí kvízu o živote Milana Rastislava Štefánika, na ktorom nás budú vybraní žiaci reprezentovať v mestskej knižnici.

   • Prednáška o gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi : Čítať viac
   • Prednášky s policajtkou SR

   • 17. 4. 2024
   • Dňa 11.4. 2024 sa pre 7. a 9. ročník v rámci hodín občianskej náuky uskutočnili prednášky s pani kpt. JUDr. Poljakovou z Polície SR. Siedmaci si prostredníctvom konkrétnych príbehov objasnili pojmy: predsudok, diskriminácia a tolerancia. Deviataci sa venovali téme "Obchodovanie s ľuďmi" a vedeli, čo je potrebné si všímať pri rôznych ponukách brigád, inzerátov a podobne.

   • Prednášky s policajtkou SR: Čítať viac
   • 32. ročník Slávik Slovenska - školské kolo I. stupeň

   • 14. 4. 2024
   • Dňa 11.4.2024 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V školskom kole sa zúčastnilo súťaže na I.stupni 20 spevákov. Svoj talent v speváckom umení zamerali na ľudovú nôtu, ktorá nám je veľmi blízka.

    Výsledky v speve ľudových piesní:

    1. miesto: Timea Griešová

    2. miesto: Rebeka Kmeťová

    3. miesto: Paulína Žatkuľáková

   • 32. ročník Slávik Slovenska - školské kolo I. stupeň: Čítať viac
   • Gymnastický štvorboj - chlapci

   • 14. 4. 2024
   • Dňa 12.4.2024 sa na ZŠ M.R.Martákovej uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji chlapcov. V silnej konkurencii 6 družstiev chlapci získali krásne 3. miesto.

    Našu školu reprezentovali žiaci z III.A Vojtech Baláž, Dominik Dudič, Filip Freissl, Marco Kuchárik a Matej Navrátil.

    K úspechu srdečne blahoželáme!

   • Gymnastický štvorboj - chlapci: Čítať viac
   • Pletené darčeky pre novorodencov

   • 12. 4. 2024
   • Rok 2024 vyhlásil liptovskomikulášsky primátor za rok remesiel. Naša škola v rámci DOD 21. marca 2024 podporila túto výzvu a návštevníkom predvádzala rôzne druhy remesiel napr. plstenie, štrikovanie, maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov atď.

    Dievčatá z 8.ročníka sa na hodinách technickej výchovy učili základy štrikovania pod vedením Marty Slabejovej. Pani Slabejová venovala Liptovskomikulášskej pôrodnici 40 čiapočiek, možno aj pre našich budúcich prváčikov.

   • Pletené darčeky pre novorodencov: Čítať viac
   • Gymnastický štvorboj

   • 11. 4. 2024
   • Dňa 10.04.2024 sa na ZŠ M.R.Martákovej uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvroboji dievčat. Našu školu reprezentovali:

    Lilien Pátereková II.A
    Milota Kubínová III.A
    Tamara Štefániková III.A
    Ľudmila Žitňanská IV.A
    Michaela Palásthy IV.B

    Dievčatá v silnej konkurencii 8 družstiev získali 1.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme!

   • Gymnastický štvorboj: Čítať viac
   • ŠKD - Návšteva múzea

   • 11. 4. 2024
   • Dňa 10.04.2024 deti I. a II. oddelenia ŠKD navštívili Múzeum Čierny orol. Pozreli si výstavu drevorezbára Pavla Lofaja. P.lektorka deťom porozprávala pár historiek zo života p. Lofaja a vysvetlila im, čo jednotlivé diela predstavujú a pri akej príležitosti vznikli.

    Potom sa presunuli do druhej časti múzea, kde sa nachádza stála expozícia, ktorá prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu a mapuje dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove od stredoveku až po súčasnosť.

   • ŠKD - Návšteva múzea: Čítať viac
   • Exkurzia v Liptovských vodárňach

   • 8. 4. 2024
   • Žiaci 7.B sa dňa 4.4.2024 zúčastnili exkurzie v Liptovských vodárňach, kde sa žiaci na vlastne oči presvedčili, čo všetko sa deje s odpadovom vodou, ktorú sami produkujú v domácnostiach.

    Boli odvážni a nebáli sa pozrieť aj do "voňavejšich" zákutí.

   • Exkurzia v Liptovských vodárňach: Čítať viac
   • Zápis do 1. ročníka 16. - 17. apríl 2024

   • 4. 4. 2024
   • Prečo si vybrať našu školu: TU

    Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku. Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

    Podmienkou zápisu je vopred vyplnená elektronická prihláška, ktorá je na našej webovej stránke - TU

   • Zápis do 1. ročníka 16. - 17. apríl 2024 : Čítať viac
   • 🐣VEĽKONOČNÝ TURNAJ V PREHADZOVANEJ🏐 4. miesto🏅

   • 27. 3. 2024
   • Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa na pôde ZŠ s MŠ Demänovská ulica, uskutočnil turnaj v prehadzovanej pre žiakov prvého stupňa. Našu školu reprezentovali: Michal Cibulka, Lukáš Nedeľka, Peter Brezina, Timotej Šupala, Lenka Sasaráková a Natália Kupčová (všetci zo IV.B). Ďakujeme za bojovnú reprezentáciu!

   • 🐣VEĽKONOČNÝ TURNAJ V PREHADZOVANEJ🏐 4. miesto🏅: Čítať viac
   • Veselú Veľkú noc!

   • 27. 3. 2024
   • Prajeme Vám veselé veľkonočné sviatky, dni plné radosti, pohody a príjemnej spoločnosti, prílev novej energie a veľa milých zážitkov!

    Na vyučovaní sa opäť stretneme 3.04.2024.

   • Veselú Veľkú noc! : Čítať viac
   • Liptovská paličkovaná čipka žije

   • 27. 3. 2024
   • V predveľkonočnom období sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Liptovská paličkovaná čipka žije, v ktorej naše žiačky získali pekné umiestnenie:

    Katarína Mlynčeková - 1. miesto v II. kategórii,

    Karolína Kubínová - 2. miesto v II. kategórii.

    Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

   • Liptovská paličkovaná čipka žije: Čítať viac
   • Čitateľský maratón - Čítajme si 2024

   • 26. 3. 2024
   • V týždni od 18. do 22.marca sa na celom Slovensku konal detský čitateľský maratón, do ktorého sa zapojila aj naša škola s krásnym počtom 277 čitateľov. Žiaci čítali v slovenskom aj anglickom jazyku.

   • Čitateľský maratón - Čítajme si 2024: Čítať viac
   • Skrátenie prevádzky MŠ a ŠKD

   • 25. 3. 2024
   • Vážení rodičia,

    oznamujeme Vám, že v stredu, 27.03.2024, bude z organizačných dôvodov skrátená prevádzka MŠ a ŠKD do 15.00 hod.

    Za pochopenie a ústretovosť Vám vopred ďakujeme!

    vedenie školy

   • Skrátenie prevádzky MŠ a ŠKD : Čítať viac
 • Partneri

  • CPP LM
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • NIVAM
  • Mesto Liptovský Mikuláš
  • Kids Fun Academy
  • ŠK Liptovský Mikuláš - moderná gymnastika
  • PEPEski