Navigácia

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stačí, keď v tlačive, ktoré tu nájdete vyplníte osobné údaje, podpíšete ho a odovzdáte čím skôr vašej mzdovej účtovníčke.  Zároveň je potrebné aj potvrdenie o zaplatení dane.  

Kópie tlačív ponúknite aj svojim známym, priateľom, kolegom a ďalšej rodine. Potrebné je priložiť aj potvrdenie o príjme. Info nájdete aj v tomto linku

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=619c8f51f76c6e41cf65b639
IČO 42224144.

 

Predvyplnené aktuálne vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane pre zamestnanca si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: Vyhlasenie-Rok_2021_Na_vyplnenie.pdf 

Potvrdenie_o_zaplateni_dane z príjmu zo závislej činnosti.pdf

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Okoličianska 404/8C, 03104 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42224144
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Okoličianska 404/8C, 03104 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42224144
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Okoličianska 404/8C, 03104 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42224144
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
  zssms@zslmokolicne.edu.sk
 • 044 55 205 25

Fotogaléria