Navigácia

Výchovná a kariérová poradkyňa

Náplň práce výchovného a kariérneho poradcu

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • V spolupráci so špeciálnym pedagógom zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

 

Problémy, s ktorými sa môžete obrátiť na výchovnú a kariérovú poradkyňu:

- výber strednej školy
- informácie o stredných školách a prijímacom konaní na stredné školy
- zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich
- problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy
- iné problémy výchovného charakteru

Pre žiakov
- ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať
- ak ti niekto ubližuje, šikanuje ťa
- ak ti pribúdajú problémy
- ak potrebuješ poradiť s výberom strednej školy
- ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

....... stačí, keď ma vyhľadáš v kancelárii pri riaditeľni, oslovíš, napríklad počas prestávky a dohodneme si čas, kedy sa budeme môcť nerušene porozprávať, prípadne môžeš využiť schránku dôvery, alebo mi napíš e-mail na adresu mrncovazs@gmail.com

Mgr. Zdena Mrnčová

Konzultačné hodiny: - Utorok: 8: 25 - 9:35
a 11:20 - 14:00.
Prípadne podľa dohody.
Kontakt: mrncovazs@gmail.com

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
  zssms@zslmokolicne.edu.sk
 • 044 55 205 25

Fotogaléria