Navigácia

ZR

Rada rodičov

 

Združenie rodičov pri Základnej škole s materskou školou, Okoličianska 404/8C,

031 04 Liptovský Mikuláš

Predseda: Zuzana Freissl

Podpredseda: Ester Pauková

Tajomník: Marta Tomčíková (náhradník: Zuzana Gažová)

Hospodár (externe): Soňa Vyšná

Revízna komisia: Lukáš Kuchárik, Eva Lukačíková, Jana Piovarčiová

 

Zástupcovia – dôverníci tried:

            

Trieda

Meno a priezvisko

MŠ 1

Mgr. Barbora Griešová

MŠ 2

Lukáš Kuchárik

I.A

Katarína Čatlochová

I.B

Miroslava Piovarčiová

II.A

Mgr. Anna Dzurošková

III.A

Martin Spišák

III.B

Marian Matejka

IV.A

Denisa Laučíková

IV.B

Ester Pauková

V.A

Petra Záhradníková

V. B

Marta Tomčíková

VI.A

Anna Lichardusová

VI.B

Zuzana Freissl, MBA

VII.A

Eva Lukačíková

VII.B

Bc. Zuzana Gažová

VIII.A

Jana Ilavská

VIII.B

Jana Piovarčiová

IX.A

Ing. Eva Medvecká

IX.B

Mgr. Eva Vetríková

 

Kontakty na Radu rodičov 2020/2021

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria