Navigácia

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš, podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

 

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Ivanová

Adresa:

Základná škola s materskou školou

 

Okoličianska 404/8C

031 04 Liptovský Mikuláš


 

Spôsob podávania oznámení o prostispoločenskej činnosti:

 

a) písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie do rúk zodpovednej osoby“, do podateľne školy na vyššie uvedenú adresu;

b) elektronickou poštou - na e-mailovú adresu: zssms@zslmokolicne.edu.sk predmet:oznamenie o protispolocenkej cinnosti , vyplnením formulára „Oznámenie protispoločenskej činnosti“,

c) ústne do záznamu - prostredníctvom zodpovednej osoby.

 

Formulár: Oznámenie_protispoločenskej_činnosti

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria