Navigácia

Vzdelávacie materiály

Odkazy na stránky s výučbovými materiálmi

Stroj na jednotky 

- program špeciálne vyvinutý pre domáce zážitkové učenie sa žiakov 1.-9. ročníka základných škôl. Motivuje deti pravidelne si precvičovať učivo zo slovenčiny, matematiky a anglického jazyka zábavnou formou. Garantuje zlepšenie tvorivej schopnosti, predstavivosti, vedomostí,  prospechu v škole i objavenie talentu.

Bez kriedy - Digitálna knižnica

- učebné materiály pre žiakov a rodičov.

O škole

- množstvo materiálov vhodných na štúdium - učivá, diktáty, referáty, testy...

Množstvo online portálov pre školákov (nie len) počas koronavírusu

Slepá mapa Slovenska

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria